Na webových stránkách byla zveřejněna kritéria 1. kola přijímacího řízení pro oba maturitní obory. MŠMT v letošním nelehkém roce umožnilo školám větší míru flexibility při jejich tvorbě. Zajímá vás, proč jsme této příležitosti využili a jak se promítla do kritérií pro přijetí na SŠ Jana Blahoslava? Čtěte dál.

 

"Snížili jsme hodnotu jednotné přijímací zkoušky na 50%, druhou polovinu připisujeme průměrné klasifikaci za 1. pololetí 8. a 9. ročníku. 
Bonifikujeme mimoškolní umělecké, sportovní a další aktivity."

 

Vzhledem k probíhající epidemii Covid-19 vydalo Ministerstvo školství opatření obecné povahy, v němž umožnilo školám provést četné změny v rámci přijímacího řízení na maturitní obory. Nejzásadnější z nich, kterou jsme jako škola využili, je změna podílu výsledků jednotné přijímací zkoušky na celkovém hodnocení uchazečů. Místo minimálních stanovených 60% mohou školy stanovit podíl zcela podle sebe. My jsme se nakonec rozhodli ke snížení této hranice na 50%. Zbylou polovinu hodnocení připisujeme průměrné klasifikaci za 1. pololetí 8. a 9. ročníku, bereme tedy v potaz výsledky žáka z doby před pandemií a za první pololetí 9. ročníku, ve kterém již byla distanční výuka pro všechny povinná.

Kromě rovného rozložení hodnocení okamžitého výkonu ve standardizovaném testu a dlouhodobého školního hodnocení, jsou pro nás důležité také uchazečovy mimoškolní aktivity. Chodil jsi do ZUŠ na výtvarný obor, hraješ na nějaký hudební nástroj, pomáháš ve skautském oddílu, byla jsi úspěšnou řešitelkou okresního kola předmětové olympiády nebo sportuješ či tancuješ? Pak budeme tvoji snahu bonifikovat. Za prokázané mimoškolní aktivity může uchazeč získat až 30 bodů a dohnat tím případnou ztrátu z jiných oblastí.

V neposlední řadě MŠMT letos udělilo ředitelům možnost prominutí přijímacího řízení, pokud se na školu přihlásí méně uchazečů, než je počet nabízených míst. Náš ředitel, Tomáš Vágner, bere tuto možnost na vědomí a po sečtení přihlášek rozhodne o jejím případném využití. V takovém případě bude tato informace zveřejněna na webových stránkách školy do 8. března 2021 a následně zaslána uchazečům.

Pokud byste potřebovali s čímkoli poradit, obracejte se na nás na tel. 604 614 794 či e-mailu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Děkujeme.
STOJÍ TO ZA TO!

 

Užitečné odkazy:
Přijímací řízení
Kritéria 1. kola pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
Kritéria 1. kola pro obor Veřejnosprávní činnost
Předběžná přihláška ke studiu