Škola disponuje bezpečným prostředím, moderním vybavením a odbornými výukovými pomůckami.
Areál školy je zasazen do inspirativního prostředí malého města, jež je zároveň snadno dostupné širokému okolí.
Škola podporuje aktivní spolupráci s rodiči.
Rodičům je přinášen věrný obraz o studiu jejich dětí.