Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění.

 

obor 01

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.
Uchazeči o studium pedagogického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

obor 02

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
OBSAH  PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - aktivity (podíl na vedení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

PŘIHLÁŠKY
Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2021/2022.
V současné době Vás žádáme o vyplnění předběžné elektronické přihlášky ke studiu, na jejímž základě budete v průběhu ledna, či první poloviny února vyzváni k podání přihlášky ke studiu na SŠ na oficiálním tiskopisu. Celý proces s Vámi budeme aktivně komunikovat. Proč musíme jít touto cestou - ZDE?

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejdéle 10 dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy nejdéle do 30. dubna 2021. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatnitňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. března 2021  Nejzazší termín odevzdání přihlášek na střední školu. Při zaslání přihlášky poštou se počítá den podání zásilky. 
 8. března 2021 Pokud počet přihlášek nepřevýší počet nabízených míst, rozhodne ředitel školy do tohoto data o možném nekonání přijímací zkoušky. V případě, že tuto možnost využije, budou všichni přihlášení uchazeči přijati.
 12. dubna 2021  První termín jednotné přijímací zkoušky.
 13. dubna 2021  Druhý termín jednotné přijímací zkoušky.
 30. dubna 2021  Nejzazší termín pro oznámení výsledků přijímacího řízení.

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
604 614 794


Těšíme se na spolupráci s Vámi!