Střední škola Jana Blahoslava v Hejnicích pořádá 23. 6. 2023 benefiční zahradní slavnost k 500. výročí narození Jana Blahoslava1 , biskupa Jednoty bratrské a významného českého jazykovědce, překladatele a předchůdce Jana Amose Komenského.

Jan Blahoslav je mimo jiné autorem prvního českého slabikáře, komplexní české gramatiky či iniciátorem vzniku Bible Kralické. Díky všem těmto klenotům české literatury zůstal náš rodný jazyk zachován až dodnes, a to ve víceméně stejné podobě, jakou jí vtiskl Blahoslav. Zasloužil se také o zásadní reformu školství Jednoty bratrské, která připravila půdu pro mimořádnou postavu evropské pedagogiky, J. A. Komenského. Blahoslav byl také zřejmě prvním, kdo v Čechách nosil převratnou novinku – brýle.

plakát blahoslav 500 A3 NOVÝ

Hejnická Střední škola Jana Blahoslava se připojí k mnoha dalším institucím, které si letos významného českého učence připomínají, a nabídne bližší seznámení s touto unikátní a nepříliš známou osobností našich dějin.

Benefiční slavnost jménem Blahoslav 500 proběhne přímo v areálu školy v Lázeňské ulici, a to od 16.00. Těšit se můžete na divadelní představení o životě a díle Jana Blahoslava, které připravili studenti a učitelé školy, na výstavu Blahoslavových brýlí (studentských prací pod vedením výtvarníka Filipa Dvořáka), výstavu o Jednotě bratrské, živou hudbu, tvořivé aktivity pro děti, možnost prohlédnout si interiér školy, na dobré jídlo a pití od regionálních výrobců nebo benefiční sbírku se soutěží o ceny. K poslechu i případnému tanci zahraje Swingtet z Frýdlantu.
Střední škola Jana Blahoslava byla otevřena v září roku 2020. Nabízí dva maturitní obory: Předškolní a mimoškolní pedagogiku, Veřejnosprávní činnost, od letošního září se nově rozbíhá tříletý učební obor Ošetřovatel. Stávající areál však brzy přestane stačit potřebám narůstajícího počtu studentů a bude nezbytné postavit novou budovu internátu, školní kuchyně a jídelny. Škola proto nesedí s rukama v klíně a posiluje strategická partnerství k získání potřebných prostředků. . Jednou z takových cest je právě i Blahoslavova oslava, kterou škola pojala jako benefici. Ke spolupráci získala Nadaci Euronisa, která se rozhodla veškerý výtěžek až do výše 250 000 zdvojit.

Záštitu nad slavností převzal RNDr. Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro školství.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Jan Blahoslav (20. 2. 1523 Přerov – 24. 11. 1571 Moravský Krumlov): biskup Jednoty bratrské, jazykovědec, pedagog, překladatel, hudební teoretik, historik, diplomat. Je autorem prvního českého slabikáře, Gramatiky české, svým překladem Nového zákona inicioval vznik Bible kralické, sestavil slavný Šamotulský a Ivančický kancionál. Tyto klenoty české literatury mohly být úspěšně rozšiřovány díky tiskárně, kterou Blahoslav tajně zřídil v Ivančicích. Jejich zásluhou zůstala čeština, a tím také identita našeho národa, zachována až do dnešních dnů navzdory všem dějinným zvratům a složitostem minulých staletí. Blahoslavova láska k rodné řeči, zemi, církvi a ke vzdělání se projevila také zásadní reformou bratrského školství, která připravila cestu pro Jana Amose Komenského. Ten na Blahoslava v mnoha důrazech navázal, například ve spojení teoretického a praktického života, rozvoji rodného jazyka či důrazu stejnou měrou na dobrý charakter žáka jako na vysokou kvalitu vědomostí. Blahoslav působil také jako diplomat Jednoty bratrské a její kronikář. To vše Blahoslav dokázal za pouhých 48 let svého života a navíc uprostřed složitých podmínek pronásledování a útlaku Jednoty bratrské. Aniž by si to česká společnost uvědomovala, čerpá z jeho práce i odkazu dodnes.