Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění. 

obor 01

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 75-31-M/01

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.
Uchazeči o studium pedagogického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

obor 02

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 BONUSOVÉ ČÁSTI - aktivity (podíl na vedení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

 KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

PŘIHLÁŠKY
Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2022/2023.
Většina základních škol pomůže uchazečům s vyplněním přihlášky na střední školu, nebo ji přímo vygeneruje z informačního systému. V případě, že potřebujete vyplnit přihlášku sami, připravili jsme pro vás stručný návod. Oficiální tiskopis přihlášky je ke stažení ZDE.

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62, nejdéle do 1. března 2022. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) jsou povinné pro všechny maturitní obory. Zkoušky se budou konat v hlavní budově školy ve dnech 12. a 13. dubna 2022. Přesné informace obdržíte v pozvánce, kterou Vám nejdéle 14 dní před konáním JPZ zašleneme poštou. Ve stejnou dobu obdržíte také upozornění na uvedený e-mail.

Tvůrce JPZ, společnost Cermat, vydala stručný průvodce, ve kterém se dozvíte všechny zásadní informace týkající se zkušebních testů - od termínů, způsobů zadání a vyplnění až po jejich vyhodnocení a sdělení výsledků uchazečům. V případě potřeby doporučujeme tento dokument prostudovat. Nejdůležitější je nezmatkovat a pozorně poslouchat u zadávání. Pro seznámení se s testy z minulých let doporučujeme stránky společnosti Cermat, kde si vyplňování jednotlivých testů můžete vyzkoušet online, nebo si je stáhnout a vytisknout. Určitě je užitečné se seznámit s podobou zápisového archu, do kterého se zaznamenávají jednotlivé odpovědi.

Pokud jste ještě nezaslali potvrzení o mimoškolních činnostech, ale máte, čím byste mohli své mimoškolní aktivity doložit, vezměte veškerá potvrzení s sebou na JPZ. U registrace si je od Vás vybereme.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejdéle 10 pracovních dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy po ukončení aktuálního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. března 2022 Podání přihlášky ke studiu na střední škole.
12. dubna 2022 První termín jednotné přijímací zkoušky.
13. dubna 2022 Druhý termín jednotné přijímací zkoušky.
10. a 11. května 2022 Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky.

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny v závislosti na aktuálních opatřeních - termíny jednotné přijímací zkoušky vyhlašuje MŠMT centrálně. Pokud nechcete přijít o nic důležitého, vyplňte předběžnou přihlášku. Nejdůležitější informace zasíláme přímo na uvedený e-mail.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
604 614 794

Těšíme se na spolupráci s Vámi!