Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění. 

ikony obory PMP
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - 75-31-M/01

maturitní studium

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

 

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
- hra na hudební nástroj, výtvarná činnost apod.
Uchazeči o studium pedagogického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Více viz stránka oboru.

KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - SPECIFIKACE


ikony obory VSČ

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01

maturitní studium

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PŘIJMEME 30 UCHAZEČŮ

JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  - písemný test ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura (dále jen ČJL)
- písemný test ze vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (dále jen MAT)
 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

 KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - SPECIFIKACE

 

 ikony obory O

OŠETŘOVATEL - 53-41-H/01

učební obor

DO ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025 PŘIJMEME 15 UCHAZEČŮ

 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 POHOVOR - uchazeč prokáže motivaci ke studiu
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
Uchazeči o studium zdravotnického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu. Více viz stránka oboru.

 KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

PŘIHLÁŠKY
Je velmi pravděpodobné, že během podzimních či zimních měsíců dojde k plánovaným změnám ve formě podávání přihlášek na střední školu. Proto doporučujeme sledovat naše webové stránky, kde včas zveřejníme aktuální a platné informace k přijímacímu řízení. Pokud ke změnám nedojde, bude platit následující:
Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2024/2025.Většina základních škol pomůže uchazečům s vyplněním přihlášky na střední školu, nebo ji přímo vygeneruje z informačního systému. V případě, že potřebujete vyplnit přihlášku sami, připravili jsme pro vás  Oficiální tiskopis přihlášky je ke stažení .

Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62, nejozději do 1. března 2024. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

 

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO

Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání skrze poštovní služby je 5. dubna 2024 (rozhodující je datum podání zásilky k přepravě), osobně lze portfolio odevzdat nejpozději v den konání přijímací zkoušky (tedy 12. nebo 15. dubna 2024).
Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.

 

JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) jsou povinné pro všechny maturitní obory. Zkoušky se budou konat 12. a 15. dubna 2024 v hlavní budově školy. Přesné informace obdržíte v pozvánce, kterou Vám nejpozději 14 dní před konáním JPZ zašleneme poštou. Ve stejnou dobu obdržíte také upozornění na uvedený e-mail.

Tvůrce JPZ, společnost Cermat, vydala stručný průvodce, ve kterém se dozvíte všechny zásadní informace týkající se zkušebních testů - od termínů, způsobů zadání a vyplnění až po jejich vyhodnocení a sdělení výsledků uchazečům. V případě potřeby doporučujeme tento dokument prostudovat. Nejdůležitější je nezmatkovat a pozorně poslouchat u zadávání. Pro seznámení se s testy z minulých let doporučujeme stránky společnosti Cermat, kde si vyplňování jednotlivých testů můžete vyzkoušet online, nebo si je stáhnout a vytisknout. Určitě je užitečné se seznámit s podobou zápisového archu, do kterého se zaznamenávají jednotlivé odpovědi.

 

Uchazeči učebního oboru Ošetřovatel jednotnou přijímací zkoušku nekonají. Doklady o mimoškolní činnosti předkládají ve formě uchazečského portfolia při pohovoru.

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK
Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejpozději 10 pracovních dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy po ukončení aktuálního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

Zápisové lístky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62.

 

ODVOLÁNÍ
Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení (má v součtu více než 40 bodů) a nebyl přijat v důsledku nedostatku volné kapacity, může podat proti tomuto rozhodnutí odvolání. Pokud jej po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků úspěšných uchazečů lze přijmout, řídí se ředitel školy pořadím uchazečů (§ 183, odst. 3 Školského zákona). Mezitím je nutné podat zápisový lístek na školu, na niž byl uchazeč přijat. Takto uplatněný zápisový lístek může po vydání nového rozhodnutí o přijetí na základě odvolání znovu vyzvednout a uplatnit na naší škole.
Odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí lze podat až po jeho doručení / osobním převzetí a to písemně ve lhůtě 3 pracovní dny od jeho doručení/převzetí (osobně nebo doporučeně poštou na adresu školy - rozhoduje podací razítko pošty).

Formulář odvolání naleznete ZDE.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

1. března 2024 Podání přihlášky ke studiu na střední škole.
12. dubna 2024 První termín jednotné přijímací zkoušky.
13. dubna 2024 Druhý termín jednotné přijímací zkoušky.
duben 2024 Pohovor pro uchazeče učebního oboru Ošetřovatel. - přesný termín bude upřesněn
29. a 30. dubna 2024 Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky.

 

Stránky průběžně aktualizujeme. Sledujte pravidelně případné změny v závislosti na aktuálních změnách. Pokud nechcete přijít o nic důležitého, ozvěte se nám telefonicky nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
773 781 844

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

 

ARCHIV INFORMACÍ K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ:

do školního roku 2023/2024