Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do školního roku 2024/2025. Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 422/2023 Sb., v aktuálním znění. 

 

ikony obory VSČ

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST - 68-43-M/01

maturitní studium

VÝSLEDKY JPZ

- výsledky přijímacího testu z českého jazyka
- výsledky přijímacího testu z matematiky

 PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
 UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO - uchazeč prokáže motivaci ke studiu a předloží portfolio svých aktivit
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)

PRAVDĚPODOBNÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 1 

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

 

 ikony obory O

OŠETŘOVATEL - 53-41-H/01

učební obor

 POHOVOR - uchazeč prokáže motivaci ke studiu
- aktivity (aktivní zapojení v zájmových kroužcích, diplomy aj.)
PROSPĚCH ze ZŠ - 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
Uchazeči o studium zdravotnického oboru musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

PRAVDĚPODOBNÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ: 9  

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

PŘIHLÁŠKY

Zákonný zástupce má na výběr 3 možnosti podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online prostředí (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis). Podrobné informace získáte na stránkách společnosti CERMAT.

- Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita).
- Podáním výpisu vytištěného z online systému.
Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol. V případě listinného podání vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Střední škola Jana Blahoslava, č.p. 349, Hejnice 463 62,  do 24. května 2024. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

UCHAZEČSKÉ PORTFOLIO
Portfolio uchazeč odevzdává v listinné podobě, nejlépe svázané do jednoho dokumentu (kroužková nebo obdobná vazba). Portfolio se může sestávat z originálů či fotokopií. Portfolio je nevratné a stává se součástí dokumentace přijímacího řízení uchazeče. Hotové portfolio zasílejte doporučeně na adresu školy: Střední škola Jana Blahoslava, Hejnice č. p. 349, 463 62 Hejnice; nebo přineste osobně do kanceláře školy. V případě osobního doručení je vhodné předem zavolat do kanceláře nebo hospodářce školy. Termín odevzdání osobně i skrze poštovní služby je 3. června 2024 (rozhodující je datum podání zásilky k přepravě).
Na později odevzdaná portfolia nebude brán zřetel a žák bude v dané části přijímací zkoušky hodnocen 0 body.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

16. a 17. května 2024  Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro obory Veřejnosprávní činnost, Ošetřovatel
do 24. května 2024 Podání přihlášky ke studiu v rámci 2. kola.
10. června 2024    Pohovory přijímacího řízení v rámci 2. kola. - pouze obor Ošetřovatel
21. června 2024 Vyhlášení výsledků.

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obracet.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
773 781 844

 

DRŽÍME PALCE A TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI