Učitelé

Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
ředitel školy
anglický jazyk, konverzace
e-mail: vagner@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 603
tel.: +420 604 614 794
Mgr. Václav Mach
zástupce ředitele
český jazyk
třídní učitel 3. P
e-mail: mach@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 602
tel.: +420 775 640 935
Mgr. Sára Kaletová
kancelář školy
informace pro uchazeče, studenty i rodiče
e-mail: kaletova@ssjb.cz, info@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 611
tel.: +420 773 781 844
Mgr. Kryštof Halda
vedoucí domova mládeže
školní metodik prevence, učitel
dějepis, etika, humanitní předměty
třídní učitel 1. P
e-mail: halda@ssjb.cz
tel.: +420 723 160 397
Ing. Bc. Lenka Hanzalová
učitelka odborných předmětů
ekonomika, právo, veřejná správa, písemná a elektronická komunikace
třídní učitelka 3. V
e-mail: hanzalova@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 606
MgA. Filip Dvořák
učitel odborných předmětů
výtvarná výchova, didaktika Vv, osobnostní a dramatická výchova
třídní učitel 2. P
e-mail: dvorakf@ssjb.cz
Mgr. Dana Oliveriusová
učitelka, vychovatelka na DM
biologie a ekologie, fyzika, chemie
třídní učitelka 2. V
e-mail: oliveriusova@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 606
Mgr. Tomáš Vodehnal
učitel, správce ICT
informační a komunikační technologie, dramatická výchova
třídní učitel 1. V
e-mail: vodehnal@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 607
Mgr. Martina Stefanová
učitelka
matematika, dějepis
třídní učitelka 1. O
e-mail: stefanova@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 615
Mgr. Simona Vodehnalová
vychovatelka na DM, učitelka
tělesná výchova PMP, didaktika Tv
e-mail: vodehnalova@ssjb.cz
tel.: +420 482 416 615
Mgr. Lenka Hrdinová
učitelka
český jazyk a literatura
e-mail: hrdinova@ssjb.cz
Bc. Kristýna Salabová
učitelka
anglický jazyk
e-mail:salabova@ssjb.cz
Mgr. Jan Procházka
učitel odborných předmětů
ekonomika, veřejná správa, odborný anglický jazyk
e-mail: prochazka@ssjb.cz
Bc. Martin Kalášek
učitel odborných předmětů
teorie ošetřovatelství, ošetřovatelská péče, klinická propedeutika
e-mail: kalasek@ssjb.cz
Veronika Černá
účetní
učitelka odborných předmětů
účetnictví
e-mail: cerna777@seznam.cz
ThDr. Martin Bukovský, MBA
učitel
tělesná výchova, základy psychologie
e-mail: bukovsky@ssjb.cz
Bc. Veronika Lžičařová
učitelka
tělesná výchova, didaktika Tv
e-mail: lzicarova@ssjb.cz
Ing. Lukáš Herudek
učitel
ekonomika, zeměpis
e-mail: herudek@ssjb.cz
Mgr. Vladimíra Dančevská
učitelka
hudební výchova s didaktikou
Mgr. Veronika Charousková
učitelka
hudební výchova s didaktikou, hra na klavír
e-mail: charouskova@ssjb.cz
Eva Gajdoš Svobodová
učitelka
hra na klavír
Hanna Zhuravlová
učitelka
hra na klavír
Mgr. Ludmila Kejíková
učitelka odborných předmětů
základy psychologie, somatologie
e-mail: kejikova@ssjb.cz

Pracovníci domova mládeže

Mgr. Kryštof Halda
vedoucí domova mládeže
e-mail: dm@ssjb.cz, halda@ssjb.cz
Lukáš Holas
vychovatel
tel.: 771 276 012
Mgr. Dana Oliveriusová
vychovatelka
tel.: 771 276 012
Lucie Kalášková
vychovatelka
tel.: 771 276 012
Ilona Daňová
vychovatelka
tel.: 771 276 012

Rada školy

ThMgr. Šimon Dvořák
předseda rady školy
tel.: +420 605 268 348
e-mail: dvorak@jbcr.cz
Ing. Jan Křivka, MBA
člen rady školy
Rostislav Dankanič
člen rady školy
hejnice@jbcr.cz