Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava
Studenti jsou v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí připravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.

Informace pro přijaté žáky

Vážení rodiče, milí žáci, předně gratulujeme k úspěšnému složení přijímacíh zkoušek. Na této stránce naleznete

...

Informace ke 2. kolu 24/25

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízenído školního roku 2024/2025. Přijímací

...

Výsledky přijímacího řízení 24/25

Na základě kritérií 1. kola kola přijímacího řízení pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

...

Spolupráce s Hartfield Academy

Jak se žije na jihu USA? Kde se vlastně rozkládá stát Mississippi? Jací lidé v něm žijí a jací jsou? Na takové a

...

Informace k přijímacím zkouškám 2024

Blíží se termíny přijímacího řízení. V minulých týdnech byly odeslány pozvánky k jednotné

...

Jarní návštěva z USA

Pondělí a úterý (11. a 12. března 2024) se neslo ve znamení americké návštěvy. Tým 10 přátel z Mississippi složený

...

Pobyt v USA

Škola od roku 2022 spolupracuje s americkou nadací 10M Foundation, která každoročně vypraví několik mladých

...

Kritéria přijímacího řízení 2024

Vážení uchazeči o studium, dnes jsme zveřejnili kritéria 1. kola přijímacího řízení pro nabízené obory. Vzhledem k

...

Nabídka volnočasových aktivit na DM

Volnočasové aktivity pro školní rok 2022/2023 na domově mládeže jsou realizovány ve spolupráci se ...

Dny otevřených dveří

Uvažuješ nad naší školou? Zajímá tě, jak to u nás chodí, jak vypadají jednotlivé učebny, jaký je školní areál a co

...

PF 2024

Chceme alespoň touto cestou poděkovat za Vaši veškerou podporu v roce 2023. V září se podařilo otevřít naplněný

...

Návštěva z Velké Británie

Začátek listopadu se nesl na naší škole ve znamení návštěvy přátel z Velké Británie. Osm rodilých mluvčích z okolí

...

  Střední škola Jana Blahoslava byla otevřena ve Frýdlantském výběžku v roce 2021. Škola nabízí moderní vzdělávání postavené na osvědčených hodnotách naší společnosti v přátelském prostředí. Svým uchazečům nabízí dva maturitní a jeden učební obor. Škola se opírá o etablovanou síť pedagogických, sociálních a veřejnoprávních partnerských organizací, kde studenti vykonávají odbornou praxi a po ukončení studia se v nich mohou ucházet o pracovní uplatnění. Škola je finančně i dopravně snadno dostupná pro každého, kdo je otevřený novým obzorům. Pojďte spolu s námi zahájit další ročník školy, která stojí za to!

  Kalendář akcí školy

  Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
  Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
  Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
  Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové

  ...

  Současný pedagogický sbor Střední školy Jana Blahoslava se sestává ze třinácti kmenových a řady externích pedagogických pracovníků. Každý z učitelů je odborníkem ve svém předmětu a aktivně hledá, jakým způsobem se v něm dál rozvíjet. V rámci pedagogického sboru

  ...

  Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
  Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
  Po celou dobu studia jsou studenti v

  ...

  Areál Střední školy Jana Blahoslava je zasazen do inspirativního prostředí malého podhorského města Hejnice. Jeho součástí jsou všechny školní budovy, včetně jídelny a internátu, a rozlehlý park anglického typu, v němž nechybí ani malebný rybník.

   

  ...

  Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
  Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve

  ...

  Partnerské organizace:

  Jednota bratrska

  liberecky kraj

  hejnice

  město Frýdlant

  10M

  comeniana

  majak

  pristav 3v

  nadace euronisa

  základní škola jana amose komenského

  středisko volného času narnie

  nadace racek  Střední škola pedagogická
  a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava

  č. p. 349, Hejnice 463 62
  info@ssjb.cz, +420 482 416 611, +420 773 781 844
  datová schránka: 92cgybk
  IČO: 09 951 971
  RED IZO: 691 014 701

  Bankovní spojení:

  transparentní účet školy: 2602098462/2010
  (osvědčení o veřejné sbírce na podporu školy)

  Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas
  se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.
  provozní účet školy: 2902022005/2010
  stravovací účet školy: 2202022012/2010

  Zřizovatel: Jednota bratrská
  B. Němcové 54/9, 460 01  Liberec 5
  IČO: 47 47 51 11

  www.jbcr.cz

  doprava


  Dopravní dostupnost zde.

  kontakt

  Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
  ředitel školy

  tel: +420 482 416 603
  tel: +420 604 614 794 (Po–Pá)
  e-mail: vagner@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Václav Mach
  zástupce ředitele školy

  tel: +420 482 416 602
  tel: +420 775 640 935
  e-mail: mach@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Sára Kaletová
  sekretariát školy

  tel: +420 482 416 611
  tel: +420 773 781 844
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: info@ssjb.cz

  kontakt

  Gabriela Vágnerová
  vedoucí školního stravování
  hospodářka školy

  tel: +420 482 416 604
  tel: +420 737 415 355
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: vagnerova@ssjb.cz