Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava
Studenti jsou v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí připravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.

Adaptační kurzy 2022

... aneb naplno ve škole. První ročníky naší školy mají za sebou intenzivní dny plné nových zážitků,

...

Rekonstrukce 2022

Přes léto se ve škole stále něco dělo. Díky dodavatelské firmě FS Craft, s.r.o. a práci na 100 dobrovolníků z řad

...

Začátek školního roku 22/23

Prázdniny se nachýlily ke svému konci a s nimi přichází nový školní rok. Přípravy ve školním areálu vrcholí.

...

Návštěva Senátu

V úterý 17. května navštívila třída veřejnosprávní činnosti Senát ČR, kde se setkali se senátorem Michaelem

...

První spolupráce s MŠ Hejnice

V první polovině května proběhly v areálu školy didaktické programy pro děti z hejnické mateřské školy. Jednotlivé

...

Rozvoj školy

V roce 2021 otevřela po několikaletém úsilí Jednota bratrská po 400 letech v Hejnicích střední školu. Navazuje tím

...

Informace o 2. kole

Ředitel školy se na základě naplnění kapacity obou oborů rozhodl pro školní rok

...

Výsledky přijímacího řízení 22/23

Na základě podmínek prvního kola přijímacího řízení bylo stanoveno pořadí uchazečů. Do celkového počtu bodů byl

...

Přijímací zkoušky 2022

 Ve dnech 12. a 13. dubna se konají jednotné přijímací zkoušky. Prosíme všechny uchazeče, aby se dostavili k

...

Návštěva z Ameriky

17. března navštívili jednu z hodin anglického jazyka naši američtí přátelé, Jiří a Jared. Ten žákům vyprávěl o

...

Jednotné přijímací zkoušky 2022

Děkujeme všem za zaslání přihlášek na naši školu, vážíme si Vaší důvěry a těšíme se na další spolupráci. Dalším

...

Podávání přihlášek 2022

Vážení rodiče, milí uchazeči, přiblížila se doba podávání přihlášek na střední školy. Připomínáme, že čas je

...

  Střední škola Jana Blahoslava je zcela nová škola soukromého typu, která byla otevřena v roce 2021 ve Frýdlantském výběžku. V září 2022 otevíráme další ročník dvou maturitních oborů. Škola stojí na osvědčených hodnotách naší společnosti, disponuje moderním vybavením a nabízí mladý, odborně vybavený učitelský sbor. Učitelé mají bohaté zkušenosti v práci s mladými lidmi. Škola se opírá o etablovanou síť pedagogických, sociálních a správních partnerských organizací, kde studenti mohou vykonávat odbornou praxi a po ukončení studia se ucházet o pracovní uplatnění. Škola je finančně i dopravně snadno dostupná pro každého, kdo je otevřený novým obzorům. Pojďte spolu s námi zahájit druhý ročník školy, která stojí za to.

  03 OST 2324

  Charakteristika oboru       Profil absolventa       Učební plán  Škola nabízí moderní vzdělání postavené na ověřených hodnotách naší civilizace. Zřizovatelem je Jednota bratrská, škola je otevřená široké veřejnosti.


  Studentům se v prostorném areálu školy nabízí moderní vybavení, kvalitní stravování, pohodlné ubytování a široká nabídka volnočasových klubů.


  Vzdělávací program školy se opírá o širokou síť sociálních, pedagogických i správních partnerských organizací, kde studenti vykonávají praxi a po ukončení studia mají možnost ucházet se o pracovní uplatnění.


  Jsme škola rodinného typu, která se vyznačuje přátelskými vztahy, otevřenou komunikací a bezpečným prostředím.


  Učitelé disponují odbornou kvalifikací, vysokým morálním kreditem a zkušenostmi v práci s mladými lidmi.


  Škola se nachází v bezprostřední blízkosti Jizerských hor a je zároveň dostupná širokému okolí.


  Škola nabízí hodnotné vzdělání soukromého typu za finančně výhodných podmínek. Studenti se navíc mohou ucházet o motivační a prospěchové stipendium.


  Na základě celosvětového působení partnerů zřizovatele i členství školy v mezinárodní asociaci ACSI plánujeme zahraniční návštěvy a pobyty našich studentů.

  Kalendář akcí školy

  Škola pro žáky z větší dojezdové vzdálenosti provozuje DOMOV MLÁDEŽE. Ten se nachází přímo naproti hlavní budově školy, ve které probíhá výuka. S trochou nadsázky jde říci, že by žáci mohli do školy chodit v pantoflích z domova mládeže. Jeho budova pohází z počátku

  ...

  Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
  Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
  Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
  Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové

  ...

  Současný pedagogický sbor Střední školy Jana Blahoslava se sestává ze sedmi kmenových a řady externích pedagogických pracovníků. Každý z učitelů je odborníkem ve svém předmětu a aktivně hledá, jakým způsobem se v něm dál rozvíjet. V rámci pedagogického sboru klademe

  ...

  Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
  Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
  Po celou dobu studia jsou studenti v

  ...

  Areál Střední školy Jana Blahoslava je zasazen do inspirativního prostředí malého podhorského města Hejnice. Jeho součástí jsou všechny školní budovy, včetně jídelny a internátu, a rozlehlý park anglického typu, v němž nechybí ani malebný rybník.

   

  ...

  Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
  Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve

  ...

  Partnerské organizace:

  Jednota bratrska

  liberecky kraj

  hejnice

  město Frýdlant

  acsi

  comeniana

  majak

  pristav 3v

  nadace euronisa

  základní škola jana amose komenského

  středisko volného času narnie

  nadace racek  Střední škola pedagogická
  a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava

  č. p. 349, Hejnice 463 62
  info@ssjb.cz, +420 604 614 794
  datová schránka: 92cgybk
  IČO: 09 951 971
  RED IZO: 691 014 701

  Bankovní spojení:

  transparentní účet školy: 2602098462/2010
  (osvědčení o veřejné sbírce na podporu školy)

  provozní účet školy: 2902022005/2010
  stravovací účet školy: 2202022012/2010

  Zřizovatel: Jednota bratrská
  B. Němcové 54/9, 460 01  Liberec 5
  IČO: 47 47 51 11


  doprava


  Dopravní dostupnost zde.

  kontakt

  Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
  ředitel školy

  tel: +420 482 416 603
  tel: +420 604 614 794 (Po–Pá)
  e-mail: vagner@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Václav Mach
  zástupce ředitele školy

  tel: +420 482 416 602
  tel: +420 775 640 935
  e-mail: mach@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Martina Stefanová
  sekretariát školy

  tel: +420 482 416 611
  tel: +420 774 843 183
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: info@ssjb.cz