Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve vzdělávání.
Na základě spolupráce s ACSI a celosvětovou Jednotou bratrskou navštěvují školu hosté z celého světa.
Škola spolupracuje s dlouhodobě osvědčenými etopedy a lektory společnosti Maják, z.s. v oblasti primární prevence.