Blíží se termíny přijímacího řízení. V minulých týdnech byly odeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce pro maturitní obory a pozvánky k pohovorům na obor Ošetřovatel. Pokud by Vám cokoli z nich nebylo jasné, obracejte se na kancelář školy. V následujících řádcích Vám přinášíme stručné shrnutí toho nejdůležitějšího, co Vás v dalších týdnech čeká a přejeme klid a rozvahu do posledních přípravných dní.

 

MATURITNÍ OBORY - PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA, VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 proběhne podle zveřejněných kritérií. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 30 žáků

Součástí přijímacího řízení je jednotná přijímací zkouška, kterou budete skládat ve škole 12. nebo 15. dubna 2024. Tato zkouška se v obou termínech koná od 8:30 na adrese: č. p. 349, Hejnice. Z důvodu plynulé administrace žádáme uchazeče, aby se na zkoušku dostavili v čase 7:45–8:00 a postupovali podle pokynů administrativního pracovníka.

 

PARKOVÁNÍ

Uchazeče je možné přivézt přímo k budově školy, ale vzhledem k počtu uchazečů není možné v areálu školy parkovat. Prosíme, využijte městské parkovací plochy u autobusového a vlakového nádraží, které se nachází v těsné blízkosti areálu školy.

DOPROVÁZEJÍCÍ OSOBY

Jednotné přijímací zkoušky budou uchazeči psát v učebnách v přízemí hlavní budovy školy a v budově Vily. Prosíme doprovázející osoby, aby při testech nečekaly před okny těchto učeben, ale vyčkaly kdekoli jinde, aby píšící uchazeči měli klid a nebyli rozptylováni nadměrným pohybem osob přímo před jejich okny. Děkujeme. 

 

UČEBNÍ OBOR - OŠETŘOVATEL

Součástí přijímacího řízení není jednotná přijímací zkouška. Uchazeči budou do prvního ročníku přijímáni dle zveřejněných kritérií. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 15

V prvním kole projdou uchazeči pohovorem, ve kterém prokáží předpoklady a motivaci ke studiu oboru Ošetřovatel. Pohovory se uskuteční dle časového rozpisu v pozvánce 18. a 19. dubna 2024. Součástí přijímací zkoušky je rovněž možnost předložení portfolia dokumentů, které jsou relevantní při posouzení studijních předpokladů uchazeče vůči nabízenému oboru.