Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava je zcela nová škola soukromého typu, která vzniká ve Frýdlantském výběžku. V září 2021 otevíráme dva maturitní obory a následující rok dva další. Škola stojí na osvědčených hodnotách naší společnosti, disponuje moderním vybavením a nabízí mladý, odborně vybavený učitelský sbor. Učitelé mají bohaté zkušenosti v práci s mladými lidmi. Škola se opírá o etablovanou síť pedagogických, sociálních a správních partnerských organizací, kde studenti mohou vykonávat odbornou praxi a po ukončení studia se ucházet o pracovní uplatnění. Pojďte spolu s námi zahájit první ročník školy, která stojí za to.Předškolní a mimoškolní pedagogika

čtyřletý maturitní obor
Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy, vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech. Absolvent se také může uplatnit v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických a zájmových. Absolvent může pokračovat ve studiu na vysokých školách, zvláště humanitního nebo pedagogického typu.


Veřejnosprávní činnost

čtyřletý maturitní obor
Absolvent se uplatní jako pracovník samosprávy i státní správy. Najdou uplatnění rovněž jako administrativní pracovník v oblasti justice, v advokátních či notářských kancelářích, v realitních společnostech, apod. Získané ekonomické a právní vzdělání mu umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Absolvent může pokračovat ve studiu na vysokých školách, především právních, ekonomických a sociálních.


Ošetřovatel

tříletý učební obor
(plánujeme otevřít v roce 2022/2023)

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Absolvent se může dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.


Sociální činnost

dvouletý denní nástavbový maturitní obor
(plánujeme otevřít v roce 2022/2023)

Absolvent získá kvalifikaci pracovníka sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. Je připraven vykonávat sociální či administrativní činnost v institucích státní správy či samosprávy, pečovatelské nebo organizační činnosti v domech s pečovatelskou službou, v nadacích a charitativních organizacích, apod. Absolvent může také samostatně podnikat v pečovatelských službách a sociální oblasti.

Na této škole jsou studenti v bezpečném, profesionálním a kreativním prostředí všestranně připravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.Škola nabízí moderní vzdělání postavené na základních hodnotách naší společnosti.


Studentům se v prostorném areálu školy nabízí moderní vybavení, kvalitní stravování, pohodlné ubytování a široká nabídka volnočasových klubů.


Vzdělávací program školy se opírá o širokou síť sociálních, pedagogických i správních partnerských organizací, kde studenti vykonávají praxi a po ukončení studia mají možnost ucházet se o pracovní uplatnění.


Jsme škola rodinného typu, která se vyznačuje osobními vztahy, otevřenou komunikací, přátelskými vztahy a bezpečným prostředím.


Učitelé disponují odbornou kvalifikací, vysokým morálním kreditem a zkušenostmi v práci s mladými lidmi.


Škola se nachází v bezprostřední blízkosti Jizerských hor a je zároveň dostupná širokému okolí.


Škola nabízí hodnotné vzdělání soukromého typu za finančně výhodných podmínek. Studenti se navíc mohou ucházet o motivační a prospěchové stipendium.

video3

Jaké jsou obory? - připravujeme

  Dne 23. 6. Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo (poměrem 32 z 33) Memorandum o spolupráci uzavřené mezi Libereckým krajem, Jednotou bratrskou, městem

  ...

  Zřizovatel školy Jednota bratrská spolupracuje se sbory a organizacemi po celém světě. Na základě této spolupráce škola plánuje již na rok 2021/2022 zahraniční návštěvy. 

  Střední škola Jana Blahoslava se poprvé otevře studentům 1. 9. 2021. První rok se tedy týká již žáků 9. ročníků základních škol ve frýdlatském výběžku i dále. Děkujeme za podporu

  ...

   Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
   Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
   Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
   Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové

   ...

   Učitelé vedou k odpovědnosti ve slovech i činech, poctivé práci, širokému rozhledu a otevřenému přístupu k druhým.
   Pedagogové školy jsou kvalifikovaní učitelé s praxí v oboru, morálním kreditem a osobním přístupem ke studentům.
   Studenty vedeme k týmové práci, protože sami pracujeme v

   ...

   Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
   Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
   Po celou dobu studia jsou studenti v

   ...

   Škola disponuje bezpečným prostředím, moderním vybavením a odbornými výukovými pomůckami.
   Areál školy je zasazen do inspirativního prostředí malého města, jež je zároveň snadno dostupné širokému okolí.
   Škola podporuje aktivní spolupráci s rodiči.
   Rodičům je přinášen věrný

   ...

   Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
   Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve

   ...

   Vychovatelé v domě mládeže rozumějí nesnázím i přednostem dospívání a poskytují zdravé zázemí pro rezidenty.
   Pro studenty je zajištěno kvalitní stravování v areálu školy.
   Domov mládeže bezprostředně sousedí se školou, poskytuje příjemné prostředí pro chvíle soukromí i společenské

   ...

   Partnerské organizace:

   Jednota bratrska   liberecky kraj

   hejnice

   město Frýdlant

   acsi

   comeniana

   majak

   pristav 3v

   nadace euronisa

   základní škola jana amose komenského

   středisko volného času narnie

   nadace racek   Střední škola pedagogická a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava

   Lázeňská 349, Hejnice 463 62
   info@ssjb.cz
   +420 604 614 794

   Bankovní spojení:
   č. ú.: 523571523/2010 (transparentní číslo účtu spolku přátel školy - investice)
   č. ú.: 2100739987/2010 (spolek přátel školy - stipendia)

   Zřizovatel:Jednota bratrská
   B. Němcové 54/9, 460 01  Liberec 5
   IČO: 47 47 51 11

   kontakt

   Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
   ředitel školy

   tel: +420 604 614 794
   (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

   e-mail: vagner(at)sjak.cz

   kontakt

   Mgr. Martina Stefanová
   sekretariát školy

   tel: +420 774 843 183
   (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

   e-mail: info(at)ssjb.cz

   kontakt

   ThMgr. Šimon Dvořák
   zástupce zřizovatele

   tel: +420 605 268 348
   e-mail: dvorak(at)jbcr.cz