Střední škola Jana Blahoslava
Střední škola Jana Blahoslava
Studenti jsou v bezpečném, profesionálním a inspirativním prostředí připravováni na odborné povolání tak, aby se stali plnohodnotným a žádaným článkem moderní společnosti.

Pobyt v USA

Škola od roku 2022 spolupracuje s americkou nadací 10M Foundation, která každoročně vypraví několik mladých

...

Kritéria přijímacího řízení 2024

Vážení uchazeči o studium, dnes jsme zveřejnili kritéria 1. kola přijímacího řízení pro nabízené obory. Vzhledem k

...

Nabídka volnočasových aktivit na DM

Volnočasové aktivity pro školní rok 2022/2023 na domově mládeže jsou realizovány ve spolupráci se ...

Dny otevřených dveří

Uvažuješ nad naší školou? Zajímá tě, jak to u nás chodí, jak vypadají jednotlivé učebny, jaký je školní areál a co

...

PF 2024

Chceme alespoň touto cestou poděkovat za Vaši veškerou podporu v roce 2023. V září se podařilo otevřít naplněný

...

Návštěva z Velké Británie

Začátek listopadu se nesl na naší škole ve znamení návštěvy přátel z Velké Británie. Osm rodilých mluvčích z okolí

...

Spolupráce s Nadací Euronisa

Od svého založení spolupracuje škola s Nadací Euronisa, jejíž finanční prostředky pomáhaly při vybavování prvních

...

Rozjezd školního roku

Školní rok je již v plném proudu. První týdny strávili noví studenti obou maturitních i nového učebního oboru

...

Školní rok 2023/2024

Informace k zahájení školního roku 2023/2024 Vám byly odeslány na e-mail včetně dat a časů důležitých pro ubytování

...

Školní benefiční akce

Blahoslav 500, školní benefiční akce, zahradní slavnost, společné setkání přátel školy, studentů a jejich rodičů i

...

Sportovně turistický kurz 2023

Ke konci dubna se žáci 1. ročníku Střední školy Jana Blahoslava zúčastnili sportovně turistického kurzu poblíž

...

BLAHOSLAV 500

Střední škola Jana Blahoslava v Hejnicích pořádá 23. 6. 2023 benefiční zahradní slavnost k 500. výročí narození

...

  Střední škola Jana Blahoslava byla otevřena ve Frýdlantském výběžku v roce 2021. Škola nabízí moderní vzdělávání postavené na osvědčených hodnotách naší společnosti v přátelském prostředí. Svým uchazečům nabízí dva maturitní a jeden učební obor. Škola se opírá o etablovanou síť pedagogických, sociálních a veřejnoprávních partnerských organizací, kde studenti vykonávají odbornou praxi a po ukončení studia se v nich mohou ucházet o pracovní uplatnění. Škola je finančně i dopravně snadno dostupná pro každého, kdo je otevřený novým obzorům. Pojďte spolu s námi zahájit další ročník školy, která stojí za to!

  Kalendář akcí školy

  Škola pro žáky z větší dojezdové vzdálenosti provozuje DOMOV MLÁDEŽE. Ten se nachází přímo naproti hlavní budově školy, ve které probíhá výuka. S trochou nadsázky jde říci, že by žáci mohli do školy chodit v pantoflích z domova mládeže. Jeho budova pohází z počátku

  ...

  Pomocí moderních vzdělávacích prostředků škola rozvíjí celou osobnost studenta.
  Od studentů se očekává motivace ke studiu, zapojení do výuky a úcta k hodnotám školy.
  Studenti mají možnost získat motivační a prospěchové stipendium.
  Studenti jsou vedeni k řešení problémů v týmové

  ...

  Současný pedagogický sbor Střední školy Jana Blahoslava se sestává ze třinácti kmenových a řady externích pedagogických pracovníků. Každý z učitelů je odborníkem ve svém předmětu a aktivně hledá, jakým způsobem se v něm dál rozvíjet. V rámci pedagogického sboru

  ...

  Studenti pracují samostatně i ve skupinách na zvolených projektech s danými kritérii.
  Podporujeme teoretickou výuku i výuku mimo rámec učeben – čtenářské dílny, projektové dny, odborné exkurze, ročníkové práce, besedy s významnými hosty a jiné.
  Po celou dobu studia jsou studenti v

  ...

  Areál Střední školy Jana Blahoslava je zasazen do inspirativního prostředí malého podhorského města Hejnice. Jeho součástí jsou všechny školní budovy, včetně jídelny a internátu, a rozlehlý park anglického typu, v němž nechybí ani malebný rybník.

   

  ...

  Škola úzce spolupracuje s místní samosprávou, Jednotou bratrskou, jejími organizacemi, vzdělávacími a sociálními zařízeními v regionu a dalšími subjekty.
  Škola je aktivním členem asociace Comeniana a Association of Christian Schools International (ACSI), předního poskytovatele služeb ve

  ...

  Partnerské organizace:

  Jednota bratrska

  liberecky kraj

  hejnice

  město Frýdlant

  acsi

  comeniana

  majak

  pristav 3v

  nadace euronisa

  základní škola jana amose komenského

  středisko volného času narnie

  nadace racek

  10M  Střední škola pedagogická
  a sociálně právní a střední zdravotnická škola Jana Blahoslava

  č. p. 349, Hejnice 463 62
  info@ssjb.cz, +420 482 416 611, +420 773 781 844
  datová schránka: 92cgybk
  IČO: 09 951 971
  RED IZO: 691 014 701

  Bankovní spojení:

  transparentní účet školy: 2602098462/2010
  (osvědčení o veřejné sbírce na podporu školy)

  Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas
  se zveřejněním Vašeho jména a zaslané finanční částky.
  provozní účet školy: 2902022005/2010
  stravovací účet školy: 2202022012/2010

  Zřizovatel: Jednota bratrská
  B. Němcové 54/9, 460 01  Liberec 5
  IČO: 47 47 51 11

  www.jbcr.cz

  doprava


  Dopravní dostupnost zde.

  kontakt

  Bc. Tomáš Vágner, M.S.Ed
  ředitel školy

  tel: +420 482 416 603
  tel: +420 604 614 794 (Po–Pá)
  e-mail: vagner@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Václav Mach
  zástupce ředitele školy

  tel: +420 482 416 602
  tel: +420 775 640 935
  e-mail: mach@ssjb.cz

  kontakt

  Mgr. Sára Kaletová
  sekretariát školy

  tel: +420 482 416 611
  tel: +420 773 781 844
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: info@ssjb.cz

  kontakt

  Gabriela Vágnerová
  vedoucí školního stravování
  hospodářka školy

  tel: +420 482 416 604
  tel: +420 737 415 355
  (Po–Pá, 8.00–17.00 hod.)

  e-mail: vagnerova@ssjb.cz