Začátek listopadu se nesl na naší škole ve znamení návštěvy přátel z Velké Británie. Osm rodilých mluvčích z okolí Liverpoolu a Walesu zavítalo přímo do hodin, aby studentům přiblížilo život na ostrovním království. Ve večerních hodinách strávili společné chvíle na domově mládeže, pro které si připravili krátká a vtipná divadelní vystoupení. Návštěva se nejednou protáhla do pozdějších večerních hodin, jejichž náplní byla konverzace v anglickém jazyce, společné zpívání karaoke i vlastní hra na kytaru doprovázená společným zpěvem. Zahraniční návštěvy jsou jednou z pravidelných aktivit školy, a tak se studenti mohou těšit opět na jaro, kdy k nám zavítají mluvčí ze Spojených států.


Za důležitou část vzdělávání považujeme seznamování studentů s podstatnými milníky naší historie. V tomto směru jsme vděčni za spolupráci s městem Hejnice, od kterého si za tímto účelem pronajímáme sál kina pro projekce historických filmů. V loňském roce zhlédli studenti u příležitosti výročí konce 2. světové války tematicky velmi silný Schindlerův seznam a letos zavítali do kina na český snímek Muž, který stál v cestě, jehož námětem se staly události srpna 1968. To, že život ve svobodné společnosti není samozřejmostí, jsme si společně připomněli 16. listopadu před budovou domova mládeže písní Modlitba pro Martu a symbolickým zvoněním klíčů.


Významným krokem vedoucím k prohlubování praktických dovedností při studiu oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika bylo zahájení bližší spolupráce s hejnickou mateřskou školou ve smyslu realizace předmětu pedagogická praxe. Naši žáci týden co týden docházejí na jeden den do školky pracovat přímo s dětmi a jsou vedeni nejen našimi pedagogy, ale zároveň odborníky z praxe. Velmi si vážíme vstřícného a profesionálního přístupu učitelek MŠ, které pomáhají naše dívky a jednoho chlapce uvádět do skutečné podstaty mnohdy mravenčí pedagogické práce.

V listopadu si naši studenti mohli vyzkoušet své pohotové reakce u simulované dopravní nehody v rámci preventivního programu Neumírej zbytečně. Reálnou dopravní nehodu následně rozebrali z různých úhlů pohledu, hledali její přičiny, popisovali průběh a vyčíslovali škody. 

01  02  011