Chceme alespoň touto cestou poděkovat za Vaši veškerou podporu v roce 2023. V září se podařilo otevřít naplněný nový obor Ošetřovatel, pro jehož žáky byly zrenovovány prostory tzv. Vily. Na škole v současné době studuje 175 žáků ve 3 oborech. V červnu byla zahájena výstavba nové budovy školního stravovacího zařízení a ubytování, jejíž výstavba pokračuje i v zimních měsících a blíží se k dokončení hrubé stavby. Máme za sebou bohatý rok naplněný mnoha osobními příběhy úspěchů, zápasů a výzev. Jsme vděční, že na to nejsme sami a že můžeme vidět, že to skutečně STOJÍ ZA TO! 

PF2024 stín web

Do nového roku 2024 Vám i Vašim blízkým přejeme mnoho zdaru, jistě nebude jednoduchý, proto vše pečlivě zkoumejme a toho dobrého se držme.

Studenti, pedagogický a technický tým Střední školy Jana Blahoslava