Střední škola Jana Blahoslava se poprvé otevře studentům 1. 9. 2021. První rok se tedy týká již žáků 9. ročníků základních škol ve frýdlatském výběžku i dále. Děkujeme za podporu starostů obcí, ředitelů základních škol i širší veřejnosti!